Corrigeren / Redigeren

ik kijk graag uw teksten voor u na voor ze gepubliceerd worden en corrigeer, redigeer of herschrijf ze wanneer nodig. Wanneer u een tekst klaar hebt en tevreden bent over inhoud, opbouw, doel, toon en stijl is het verstandig die te laten corrigeren op spelling- en grammaticafouten. Wanneer uw tekst best in orde is maar er zitten nog wat haken en ogen aan (qua leesbaarheid bijvoorbeeld), is meer redactie nodig. U kunt die dan het beste laten redigeren. Fouten worden verbeterd, het stuk wordt van een passende kop en een staart voorzien en zinnen worden indien nodig ingekort. Vooral wordt gekeken of de tekst wel converteert en of die wel aansluit bij uw doelgroep. Hierbij wordt de toon en stijl van het origineel zoveel mogelijk behouden. Uw stuk wordt dan zoals het heet ‘persklaar gemaakt’.

Herschrijven

Wanneer u zelf ook vindt dat uw tekst niet te redden is kan het moment daar zijn om die te laten herschrijven. Ik zorg dan voor een tekst die doet wat u van ‘m verwacht. Leesbaar en helder, met een pakkende inleiding, een eigen toon en stijl, een duidelijke call to action en een passend einde. Natuurlijk is met herschrijven meer kennis, ervaring en vooral tijd gemoeid dan met corrigeren of redigeren en dit heeft dan uiteraard zijn weerslag op het kostenplaatje.