Skip to main content

Column in het Weekblad voor Deurne 16-02-2023

Ik schoot wakker van de deurbel waar iemand op bleef hangen. De rode cijfers van mijn wekker vertelden me dat het onchristelijk vroeg was. De gast die mijn bel stond te molesteren leek niet van plan daarmee te stoppen, dus ik trok snel wat kleren aan en stormde de trap af. Ik trok de voordeur open en verzocht een van mijn vrienden, die doodgemoedereerd tegen de deurpost geleund stond, de belknop los te laten.

‘Wat heb jij in godsnaam uitgevreten?’ was zijn vraag, nog voor hij goed en wel binnen was. Ik dirigeerde hem de woonkamer in en zei hem dat ik geen flauw idee had wat hij bedoelde. ‘Je hebt je telefoon zeker nog niet gezien?’ Ik plukte mijn mobieltje, dat nog aan het infuus lag, van tafel en keek. Meer dan vijftig appjes en bijna twee keer zoveel mailtjes. Ik opende een willekeurig berichtje, van een mij totaal onbekend telefoonnummer, en las het.

‘Vieze smeerlap’ stond er, vergezeld van een heleboel uitroeptekens. Ik bekeek er nog een stel meer en telkens had de boodschap zo ongeveer diezelfde strekking, of nog stukken erger. Vragend keek ik naar mijn kameraad, die drukdoende was op zijn eigen telefoon. ‘Hier, kijk maar’ zei hij, terwijl hij me het toestel aanreikte. Het filmpje van de personeelsborrel de vorige dag liet niets aan de verbeelding over. ‘Je kon je fatsoen niet houden hè, en het staat breed uitgemeten op het internet. De hele wereld ziet dit, je kunt je nergens meer vertonen.’ Ik voelde mijn mond droog worden. ‘Trouwens, dit zal je baas ook lekker vinden’ vervolgde hij, ‘ik denk dat je sowieso blij mag zijn als je die baan kunt houden.’ Allerlei doemscenario’s spookten door mijn hoofd. ‘En dan komen ze ook nog aan je portemonnee’ wreef hij er nog even in, ‘die meid is natuurlijk zwaar over haar toeren, die komt gegarandeerd bij een psychiater op de divan terecht op jouw kosten.’

Ik keek nog een keer naar het beschamende filmpje. Of er iets gezegd werd was door de harde muziek niet te horen, maar duidelijk zichtbaar was dat ik knipoogde naar een vrouwelijke collega. ‘Daar ben je mooi klaar mee’ zei mijn maat.

Het ga u bijzonder en mij ook.