U leest nu de privacyverklaring van Schrijfmaat. Schrijfmaat is een communicatiebureau dat zich richt op het neerzetten van merkbeleving van bedrijven. Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van tekstuele uitingen. Er komen situaties voor waarin uw gegevens door Schrijfmaat verzameld worden. Het is daarom goed te weten wat daarmee gedaan wordt en hoe u eventuele wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Wanneer u bezwaren heeft omtrent het gebruik van uw gegevens door Schrijfmaat, neem dan gerust contact op.

Het doel van deze gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Schrijfmaat. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Schrijfmaat verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Schrijfmaat. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.
 1. Contact opnemen
  Uw gegevens zullen verzameld worden wanneer u contact opneemt met Schrijfmaat via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en productomschrijving.
 1. Analytics
  De website van Schrijfmaat verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Ontvangers

De gegevens die Schrijfmaat ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

 1. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 1. Yourhosting
  De e-mail van Schrijfmaat wordt gehost bij Yourhosting. Wanneer u contact opneemt via formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Yourhosting. Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij Yourhosting. Gegevens die u achterlaat op de website van Schrijfmaat worden op de servers van Yourhosting opgeslagen.


Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Schrijfmaat, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer dienen te bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt u uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.
 1. Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt met Schrijfmaat via mail worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 1. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Schrijfmaat of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Schrijfmaat. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn ook zelf vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot de strikt benodigde apparatuur.

 

Uw rechten 

 1. Recht op inzage
  U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Schrijfmaat vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Schrijfmaat. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 1. Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Schrijfmaat. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.
 1. Recht op overdracht
  Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Schrijfmaat opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Schrijfmaat al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 1. Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Schrijfmaat vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 1. Recht op het indienen van een klacht
  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Schrijfmaat niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wilt u niet dat Schrijfmaat uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@Schrijfmaat.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week hierop te reageren.

 

Plichten

Schrijfmaat verwerkt persoonsgegevens op grond van een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Schrijfmaat via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres bijvoorbeeld, is nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Schrijfmaat de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Schrijfmaat met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (bijvoorbeeld voor het aanbieden van een dienst), dan zal daarvoor vooraf uw toestemming worden gevraagd.

Schrijfmaat behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Schrijfmaat dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces, of om de rechten, eigendom of veiligheid van Schrijfmaat te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy te respecteren.

Hebt u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

info@Schrijfmaat.nl

Beatrixstraat 8 | 5754AE | Deurne