De schrijver;

heeft nauwelijks pretenties, geen last van een gefundeerde mening en ontbreekt het bovendien aan normbesef. Telkens weer blijkt hij een zelfingenomen samenraapsel te zijn van Bourgondische onbeholpenheid, een Kempische lompe inborst en het alles overheersende Peellands besef niet nozel te zijn. De sukkelaar waant zich bon vivant avant la lettre.

Hij is voorzitter van de stichting Hek Om Limburg, ervan overtuigd dat alles boven de grote rivieren per direct afgezonken dient te worden in de Waddenzee en is een voorvechter van een vrij en onafhankelijk Brabant.

Harba Lori Fa!

Een welgemeende boodschap van de auteur:

Stoor uzelf beslist aan wat u op deze pagina’s aantreft; een groter plezier kunt u mij niet doen. Schrijf vooral ook -via het contactformulier elders op deze site- knarsetandend uw commentaar, het liefst met rode inkt, hoofdletters en met veel uitroeptekens. Vloek, scheld en tier vooral in mijn richting; het zal mij -excusez le mot- mereetroeste.

Verwacht geen zinnig antwoord. Indien ik überhaupt besluit op uw schrijfsels te reageren, zal het enkel zijn om u te stangen en/of te beledigen.

Het ga u bijzonder, en mij ook. Cees

Laatst geschreven